Pauze de relaxare

Activități – jocuri, pauze de recreere.

– Jocul – o bună metodă de explorare a sentimentelor și valorilor personale și de descoperire a aptitudinilor înnăscute ale copilului; o metodă valoroasă prin capacitatea sa de a-l ajuta pe copil să se integreze în mediul natural și social și de a înțelege lumea înconjuratoare. Copiii își pot exersa prin joc diferitele abilități și calități: independența, imaginația, curiozitatea, creativitatea și capacitatea de a rezolva unele probleme.
– Zonă de odihnă special amenajată.
– Copiii sunt supravegheați de echipa de mentori, care vin cu jocuri și programe de activități recreative și de relaxare pentru copii.